Gen 50, Haggai 1–2, Matt 22:1–14, Ps 27, Pr 7:10–20